In memoriam Truus Menger – Oversteegen

Truus Menger OVersteegen

Truus Menger – Oversteegen
Schoten, 29 augustus 1923 – Grootebroek, 18 juni 2016

Het is al weer een jaar geleden dat Truus Menger overleed.

Truus Menger – Oversteegen, de oprichter van onze stichting, verzetsstrijdster, vriendin van Hannie Schaft en kunstenares. Truus, die door mij en door vele anderen gemist wordt. Allen op eigen wijze met hun eigen herinneringen aan haar.

Ik mis haar. Ik mis haar wijze woorden en kijk op de wereld. Ik mis haar begrijpelijke en eenvoudige uitspraken over wereldse zaken. Alleen Truus kon zulke treffende uitspraken doen.
Zo leek het althans.  

Door haar overlijden verloor de eerste generatie oorlogsmensen een groot verzetsvrouw en een inspirerende vrouw. Truus, samen met haar zus Freddie een onafscheidelijke twee-eenheid.Truus was het voorbeeld van het uitdragen van vrijheid en vrijheidsdenken. Truus, die regelmatig kinderen op scholen bezocht om over die vreselijke tijd van de oorlog te praten. Kinderen die ademloos luisterden naar de verhalen van Truus. Kinderen die gelukkig geen ervaring hebben met de duistere tijden van de oorlog. Truus liet de kinderen weten dat zij in vrijheid leven in Nederland en dat dat een groot goed is.

Truus had na de oorlog een grote wens en doel. De nieuwe generatie kinderen moet weten wat er gebeurd is in die zwarte periode. Truus verspreidde de boodschap van vrijheid via scholen en kinderen. Dat was na de oorlog haar grote passie en doel. Vertellen over de oorlog en vertellen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Tot op hoge leeftijd heeft Truus voor veel klassen haar verhaal gedaan.

In vrijheid leven is niet vanzelfsprekend in deze wereld, zo wist Truus uit eigen ervaring. Truus Menger-Oversteegen, een sterke vrouw die wij allen missen. Truus is niet meer, maar haar sprankelende en inspirerende geest en vrijheidsdenken leven onverminderd voort.

Frits de Vries,

bestuurslid Nationale Hannie Schaft Stichting.

Nationale Hannie Schaft Stichting

Deze website kwam tot stand met steun van Het Cultuur Fonds

© 2024, Nationale Hannie Schaft Stichting. Alle rechten voorbehouden.
Sitemap   |   Disclaimer   |   Cookies   |   website: Sbd design