Stichting

Missie

Achtergrond

Bestuur

Erebestuurslid

 

 

Missie Nationale Hannie Schaft Stichting

‘Bewust worden door herdenken’
Vrijheid is een groot goed dat we moeten koesteren en waarderen. In de geest van Hannie Schaft zijn we allen geroepen om in verzet te komen tegen diegenen die de vrijheid willen ondermijnen en uitsluiting nastreven.
De Nationale Hannie Schaft Stichting wil mensen – vooral ook jongeren – bewustmaken van de gevolgen van extremisme, fascisme, racisme en discriminatie, zodat ze verschil kunnen maken wanneer het erop aankomt.
Dit doen we door het jaarlijks herdenken van leven, strijd en sterven van Hannie Schaft en door publicaties, waaronder deze website. De stichting is politiek neutraal, onafhankelijk en werkt samen met andere initiatieven met eenzelfde missie.

 

Achtergrond Nationale Hannie Schaft Stichting

De Nationale Hannie Schaft Stichting werd 3 juni 1996 opgericht onder de naam Stichting Nationale Hannie Schaftherdenking.

Belangrijkste oprichters waren de zussen Truus Menger-Oversteegen en Freddie Dekker-Oversteegen, vriendinnen van Hannie Schaft en medestrijders in het verzet.

De tijden veranderen en de Stichting verandert daarin mee. Voorop blijft staan de herinnering aan Hannie Schaft en haar medestrijders. Haar daden van toen als inspirerend voorbeeld en de relevantie daarvan voor onze huidige vrijheid. De jongere generaties worden ook steeds nadrukkelijker bij onze missie betrokken.
Vanaf januari 2017 voert de Stichting een aangepaste naam: Nationale Hannie Schaft Stichting. Deze naam geeft de bredere context aan naast het immer belangrijke Herdenken.

 

Bestuurssamenstelling

  • Jeroen Pliester, voorzitter
  • Ivo Kuipers, penningmeester
  • Anneke Burger, secretaris
  • Mieke Benda
  • Frits de Vries
  • Ron Hogenboom
  • Hester Hospes
  • Sophie Poldermans, communicatie

 

Erebestuurslid

  • Paul Elsinga

Paul Elsinga (24 november 1933) was een jongetje van 10 toen Hannie Schaft bij zijn ouders Harm en Lien Elsinga kwam onderduiken. Hannie moest na de dood van Jan Bonekamp erg voorzichtig zijn en zich verbergen. Zij trok in bij een collega van haar vader, Harm Elsinga. Tot aan haar arrestatie verbleef zij bij de Elsinga’s. Paul herinnert zich Hannie nog goed. “Ze was altijd heel vriendelijk, ze was heel lief”. Ook Truus Menger-Oversteegen heeft een tijd bij de familie Elsinga gewoond.

Bevrijdingsdag was allerminst feestelijk. Hannie was zoek en naar later bleek geëxecuteerd. Bovendien werd Paul door Duitse soldaten in zijn been geschoten, waar hij zijn hele leven last van heeft gehad.

Na de oorlog heeft Paul jarenlang als leraar Nederlands gewerkt. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal heeft de oorlog diepe indruk gemaakt op Paul. Al in de beginperiode van de Nationale Hannie Schaft Stichting was Paul op verzoek van Truus bestuurslid. Zo kon hij zich inzetten om het gedachtegoed van Hannie levend te houden. Bovendien kon hij zijn kennis van het Nederlands inzetten bij de redactiewerkzaamheden van de nieuwsbrief. Tot 2012 heeft hij zich actief voor de Stichting ingezet. Paul verzorgde vele malen het openingswoord tijdens herdenkingen. In 2012 riep hij expliciet op om niet alleen de gevallenen uit de oorlog te herdenken, maar ook aandacht te besteden aan de overlevenden van de oorlog. Vanaf 2012 is Paul erelid van de Stichting. Nog ieder jaar is hij aanwezig bij de herdenking. Wij zijn vereerd dat Paul zich altijd zo heeft ingezet voor de Stichting en hem erg dankbaar voor zijn verdiensten.

 

Wij kunnen uw steun goed gebruiken

Met uw bijdrage kan de Stichting ook volgend jaar weer de Nationale Hannie Schaft Herdenking organiseren.

Nationale Hannie Schaft Stichting

Deze website kwam tot stand met steun van het Prins Bernhard Cultuur Fonds

© 2019, Nationale Hannie Schaft Stichting. Alle rechten voorbehouden.
Sitemap   |   Disclaimer   |   Cookies   |   website: Sbd design