Stichting

Missie
Achtergrond
Beleidsplan
Bestuur
Jaarverslagen

Missie Nationale Hannie Schaft Stichting

‘Bewust worden door herdenken’
Vrijheid is een groot goed dat we moeten koesteren en waarderen. In de geest van Hannie Schaft zijn we allen geroepen om in verzet te komen tegen diegenen die de vrijheid willen ondermijnen en uitsluiting nastreven.
De Nationale Hannie Schaft Stichting wil mensen – vooral ook jongeren – bewustmaken van de gevolgen van extremisme, fascisme, racisme en discriminatie, zodat ze verschil kunnen maken wanneer het erop aankomt.
Dit doen we door het jaarlijks herdenken van leven, strijd en sterven van Hannie Schaft en door publicaties, waaronder deze website. De stichting is politiek neutraal, onafhankelijk en werkt samen met andere initiatieven met eenzelfde missie.

Voorzitter Jeroen Pliester gebruikte, tijdens de Nationale Hannie Schaft Herdenking 2023, een bijzonder voorval met Hannie Schaft en Truus en Freddie Oversteegen uit 1945 als inspiratie voor de roerige tijden van nu. Een speech over oorlog, uitsluiting, de spelregels van de vrijheid en vooral het behoud van menselijkheid. ‘Bewust worden door herdenken’.

Achtergrond Nationale Hannie Schaft Stichting

Direct na de oorlog werd Hannie Schaft door Truus en Freddie Oversteegen en tal van andere geïnteresseerden jaarlijks herdacht. Diverse pogingen zijn gedaan om een officiële Hannie Schaft herdenking te organiseren, maar die werden ten tijde van de Koude Oorlog in de kiem gesmoord vanwege de communistische achtergrond van een aantal leden van de Raad van Verzet (RVV) waar Hannie, Truus en Freddie toe behoorden.

Op 3 mei 1982 werd het beeld van Hannie Schaft “Vrouw in Verzet,” ontworpen door Truus Menger-Oversteegen, door Princes Juliana in het Haarlemse Kenaupark onthuld.

Toen steeds minder mensen Hannie Schaft dreigden te herdenken, besloten Truus en Freddie een Stichting op te richten ter nagedachtenis aan hun medeverzetsstrijdster én vriendin om haar als persoon en als symbool van het (vrouwen) verzet te herdenken. Op 3 juni 1996 werd de Stichting Nationale Hannie Schaft-herdenking, vanaf 2018: Nationale Hannie Schaft Stichting, opgericht, met als missie  Bewust worden door herdenken. Vanaf dat moment organiseert de Stichting jaarlijks de nationale Hannie Schaft herdenking op de laatste zondag in november (aangezien de herbegrafenis van Hannie Schaft op de Eerebegraafplaats Bloemendaal op 27 november 1945 in bijzijn van Koningin Wilhelmina had plaatsgevonden).

Verschillende belangrijke mensen uit het leven en verzetswerk van Hannie Schaft hebben aan het bestuur van de Stichting deelgenomen. In de eerste plaats Truus en Freddie zelf, maar ook Hannie Menger (de dochter van Truus die vernoemd is naar Hannie Schaft), verzetsstrijders Coen en Jo Hamers uit het verzet uit IJmuiden en Paul Elsinga (nu ere bestuurslid) waar zowel Hannie als Truus enige tijd hebben ondergedoken gezeten.

Inmiddels zijn de oprichters van de Stichting helaas niet meer in ons midden, maar het gedachtegoed van Hannie Schaft is misschien wel relevanter dan ooit. Voorop blijft staan de herinnering aan Hannie Schaft en haar medestrijders. Haar daden van toen als inspirerend voorbeeld en de relevantie daarvan voor onze huidige vrijheid. De jongere generaties worden ook steeds nadrukkelijker bij onze missie betrokken.

Beleidsplan

Klik hier voor een actueel beleidsplan van de Stichting.

Bestuurssamenstelling

  • Jeroen Pliester, voorzitter
  • Ivo Kuipers, penningmeester
  • Hans Bakker, secretaris
  • Jettie Nijenhuis, communicatie
  • Brigitte Odett
  • Ron Hogenboom

De bestuursleden krijgen geen beloning maar kunnen gemaakte kosten desgewenst declareren.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022

Wij kunnen uw steun goed gebruiken

Met uw bijdrage kan de Stichting ook volgend jaar weer de Nationale Hannie Schaft Herdenking organiseren.

Nationale Hannie Schaft Stichting

Deze website kwam tot stand met steun van Het Cultuur Fonds

© 2024, Nationale Hannie Schaft Stichting. Alle rechten voorbehouden.
Sitemap   |   Disclaimer   |   Cookies   |   website: Sbd design