In memoriam Paul Elsinga

Tot ons grote verdriet, is zaterdag 5 juni ons erebestuurslid Paul Elsinga overleden.

Paul Elsinga was tien jaar toen Hannie Schaft bij zijn ouders onderdook. Pauls vader was een collega van de vader van Hannie Schaft. Tot aan haar arrestatie verbleef Hannie Schaft bij de familie Elsinga. Paul herinnerde zich de Haarlemse verzetsheldin nog goed. “Ze was altijd heel vriendelijk; ze was heel lief”.

De bevrijding op 5 mei 1945 was voor de familie Elsinga allerminst feestelijk. Hannie was zoek. Later bleek ze te zijn geëxecuteerd. Bovendien hadden Duitse soldaten Paul in zijn been geschoten. Hij heeft zijn verdere leven hiervan last gehad. Maar niet alleen fysiek, ook mentaal heeft de oorlog diepe indruk op Paul gemaakt.
Na de oorlog heeft Paul jarenlang als leraar Nederlands gewerkt. Al in de beginperiode van de Nationale Hannie Schaft Stichting was Paul op verzoek van Truus Menger-Oversteegen bestuurslid. Samen met de andere bestuursleden zetten zij zich in om het gedachtegoed van Hannie levend te houden.

Paul Elsinga houdt in 2011 de Hannie Schaftlezing

Tot 2012 heeft Paul zich actief voor de Stichting ingezet. Hij verzorgde vele malen het openingswoord tijdens herdenkingen. In 2012 riep hij expliciet op om niet alleen de gevallenen uit de oorlog te herdenken, maar ook aandacht te besteden aan de overlevenden van de oorlog. Vanaf 2012 was Paul erebestuurslid van de Stichting. Tot zijn dood was hij ook elk jaar bij de Herdenking aanwezig.

Het bestuur is vereerd dat Paul zich altijd zo heeft ingezet voor de Stichting. We zijn hem daarvoor zeer erkentelijk en dankbaar. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte met verwerking van dit grote verlies.

Het bestuur

Nationale Hannie Schaft Stichting

Deze website kwam tot stand met steun van Het Cultuur Fonds

© 2024, Nationale Hannie Schaft Stichting. Alle rechten voorbehouden.
Sitemap   |   Disclaimer   |   Cookies   |   website: Sbd design