Nationale Hannie Schaft Herdenking 2018 25 november

Herdenking 25 november 2018

De Nationale Hannie Schaft Herdenking 2018 is op zondag 25 november.

De herdenking is toegankelijk voor iedereen, oud en jong, die stil wil staan bij de offers die werden gebracht door de vrouwen en mannen in het Verzet en de lessen die wij daar vandaag de dag nog steeds uit kunnen trekken.

Programma van de Nationale Hannie Schaft Herdenking

Het programma omvat de volgende onderdelen.

  • Kranslegging op de Eerebegraafplaats Overveen in de ochtend.
    Aanvang 10.30 uur.
  • Herdenking met sprekers en muziek in de Groenmarktkerk te Haarlem in de middag.
    Aanvang: 13.00 uur, inloop vanaf 12.30.
  • Stille tocht van de kerk naar het Kenaupark
  • Kranslegging bij het monument in het Kenaupark

Wilt u eens kijken hoe de Nationale Hannie Schaft Herdenking er in voorgaande jaren aan toe ging? Bekijk de de foto’s van de Herdenking in 2017 of de bijzondere Herdenking van 2015 toen het precies 70 jaar geleden was dat Hannie Schaft werd herbegraven.

Een zeer gewaardeerd onderdeel van de herdenking is de Hannie Schaftlezing.

Een prominente Nederlander vanuit het bestuur, de politiek, de journalistiek of de wetenschap bespreekt de lessen uit het levensverhaal van Hannie Schaft en trekt deze door naar de huidige tijd. De lezingen zijn vaak des te indrukwekkender omdat de spreker aangrijpende persoonlijke ervaringen weet te koppelen aan universele waarden en problemen.

 

Nationale Hannie Schaft Herdenking 2017

Herdenking 26 november 2017 met Alexander Rinnooy Kan

Een bijzondere Herdenking in een bomvolle kerk.

We waren blij en vereerd dat Freddie Dekker-Oversteegen bij de Herdenking in de kerk aanwezig kon zijn.

Het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap en het Haarlems Kinderkoor zongen samen het lied “Flame of Fire”

Broer en zus Benjamin en Aliza Faber verbaasden iedereen met hun prachtige saxofoonspel.

Matou Brandt las het gedicht “Vrede” voor van Floor Gaus.

Ben van der Mey deelde zijn herinnering aan de oorlog. Hoe zijn vader als dwangarbeider was weggevoerd en hoe zijn moeder de kinderen alleen moest laten op zoek naar voedsel voor de kinderen.

De Hannie Schaftlezing werd verzorgd, door prof. dr. Alexander Rinnooy Kan, hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam en Eerste Kamerlid voor D66. U vindt de tekst van de lezing alsmede een videoverslag hier.

Ieder jaar is een delegatie aanwezig van de Gedenkstätten in Haarlems zusterstad Osnabrück. Dit jaar was een extra grote delegatie aanwezig ook vanuit de stad Osnabrück. Geoff Pattison van  het Violette Szabo museum was speciaal naar Nederland gereisd om de Herdenking bij te wonen.

In de ochtend voor de Herdenking vindt ieder jaar een kranslegging plaats bij het graf van Hannie Schaft op de Eeregebraafplaats Overveen door de burgemeester van Bloemendaal en de Hannie Schaft Stichting. De kranslegging mocht zich dit jaar in een grotere belangstelling verheugen dan andere jaren.

Hartelijk dank aan alle bezoekers, de koren en de muzikanten die optredens hebben verzorgd, de heer Rinnooy Kan die een inspirerende toespraak hield, de loco-burgemeester van Haarlem, de  burgemeester van Bloemendaal, de afvaardigingen uit het buitenland en alle, alle mensen die hebben bijgedragen aan de organisatie, voor jullie bijdrage aan weer een goede herdenking.

 

 

 

Freddie Oversteegen en Kadija Arib tijdens de Hannie Schaft herdenking 2016

Hannie Schaft Herdenking 2016 met Kadija Arib

De Herdenking van 2016 was een bijzondere herdenking

Op de dag van de Herdenking, 27 november, was het precies 71 jaar geleden dat Hannie Schaft werd herbegraven op de Eerebegraafplaats in de Kennemerduinen.

Truus Menger-Oversteegen, de oprichtster van de Hannie Schaft Stichting was er voor het eerst niet bij. Met een klein stukje uit de documentaire Omdat het moet werd aandacht aan haar overlijden geschonken.

De herdenking werd luister bijgezet door het optreden van de violist Julian Enciso, het koor Doulce Ombre en de meisjes Esmee en Myrthe van der Vuurst de Vries.

Mevrouw Kadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer, hield een indrukwekkende en persoonlijke toespraak waarin zij vanuit persoonlijke ervaringen sprak over vrijheid die nooit vanzelfsprekend is.

“Tegelijkertijd maakten deze verhalen mij duidelijk wat een groot goed het is, dat ons politieke handelen rust op principiële, gedeelde overtuigingen, zoals een gelijke behandeling van mannen en vrouwen, vrijheid van meningsuiting en levenswijze en onafhankelijke rechtspraak – allemaal gericht op een vrije, inclusieve, rechtvaardigde samenleving.

Voor de meesten van ons, en zeker voor de jongere generatie, is dit een gegeven.
Wij genieten ervan, maar staan zelden stil bij de vraag hoe het tot stand is gekomen, welke strijd ervoor is geleverd of wat het in de kern betekent.

In 1989 werd ik samen met mijn kinderen in Marokko opgepakt. Ik was in Nederland actief tegen de schending van mensenrechten in Marokko, tegen het Marokkaanse regime. Toen ik in 1989 met mijn kinderen op het vliegveld in Casablanca aankwam, werd ik gearresteerd. Op dat moment wist ik niet of ik voor dagen, maanden of jaren vast zou zitten. Ik wist niet of ik gemarteld zou worden, want daar werd mee gedreigd als ik niet zou praten, maar het waren afschuwelijke dagen. Uiteindelijk ben ik vrij gekomen. Toen voelde ik wat vrijheid betekent.”

Lees hier de volledige tekst van de toespraak van mevrouw Arib.

Hartelijk dank aan alle bezoekers, het koor en de muzikanten die optredens hebben verzorgd, mevrouw Arib die een zeer inspirerende toespraak hield, de burgemeester van Haarlem, de waarnemend burgemeester van Bloemendaal, de loco-Commissaris van de Koning en alle, alle mensen die hebben bijgedragen aan de organisatie voor jullie bijdrage aan weer een goede herdenking.

 

Hannie Schaft Herdenking 2015 met Sybrand Buma

Op 29 november 2015 was het zover. Na een voorbereiding van ruim anderhalf jaar kon de grootste Herdenking van Hannie Schaft beginnen. Voor de gelegenheid in de Sint Bavokerk te Haarlem, 70 jaar na de herbegrafenis van Hannie Schaft vanuit diezelfde kerk.

Bijna 900 belangstellenden uit binnen- en buitenland waren aanwezig, waaronder afgevaardigden van Haarlems zusterstad Osnabrück. Ook het voltallige college van B&W van Haarlem was present. Tot onze grote vreugde waren ook de nog immer kranige verzetskameraden Truus Menger-Oversteegen en Freddie Dekker-Oversteegen op hun verdiende ereplek in ons midden.

Het Koninklijk Haarlems Mannenkoor ‘Zang en Vriendschap’ dat 70 jaar geleden ook aan het begin stond van het programma, opende de herdenking met het lied “Waar de blanke top der duinen schittert in de zonnegloed”. Destijds zongen zij het Wilhelmus op de herbegrafenis. Indrukwekkend.

De verbinding tussen toen en nu werd reëel toen drie generaties hun verhaal vertelden: Eb Pereboom (93), oud verzetsstrijder, Bloeme Keilson (40), dochter van de Duits-Nederlandse schrijver en psychiater Hans Keilson, en Yaniek Schaft, een van de jongere leden van de familie Schaft.

De Hannie Schaftlezing werd verzorgd door Sybrand Buma, fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Zijn verhaal was zowel persoonlijk, zijn grootvader zat ook in het Verzet en kwam om in een concentratiekamp, als universeel. Buma constateerde dat Hannie Schaft en zijn grootvader vanuit politiek tegenstrijdige visies één waren in hun strijd voor vrijheid en recht.

Vrijheid is geen doen wat je wil, zolang de andere er geen last van heeft. Een recht opeisen voor jezelf, brengt de plicht mee de rechten van anderen net zo goed te erkennen. Het is een positieve plicht om mee verantwoordelijkheid te dragen voor het functioneren van de samenleving in zijn geheel, en om niet onverschillig te staan tegenover het lot van de ander. In onze samenleving kunnen verschillen vreedzaam naast elkaar bestaan. Verschillen in ras, geloof, geaardheid en in politieke richting. Maar als het gaat om het beschermen van onze waarden moeten we één zijn. Zoals Hannie Schaft en mijn grootvader vanuit politiek totaal tegenstrijdige visies, één waren in hun strijd voor vrijheid en recht. Zo moet ook de samenleving van vandaag één front vormen tegen het terrorisme, radicalisme en
onverdraagzaamheid.

Het programma werd gelardeerd met diverse muzikale bijdrages. Irene Maessen en pianiste Renild Mees brachten ‘Kadish’ ten gehore, een stuk van componist Simon Gokkes. Roos van Erkel en Jim Bakkum zongen bewogen enkele nummers uit de musical ‘Het Meisje met het Rode Haar’. Violiste Evgenya Peschanskaya bracht ‘Recitativo’ en ‘Scherzo-Caprice van Fritz Kesler ten gehore. Het Haarlems vrouwenkoor Malle Babbe zong tot slot ‘Song of Survival’ en een speciaal voor Hannie Schaft door Wim van der Meerberg gecomponeerd nummer. Stuk voor stuk bijdragen die alle aanwezigen raakten in het hart.

Na dit programma startte de Stille Tocht onder indrukwekkende begeleiding van twee ‘herauten’ met omfloerste trom, door de deur van waaruit Hannie Schaft destijds werd uitgedragen. In het Kenaupark werden er bloemen gelegd bij het beeld van Hannie Schaft.

Wij willen alle mensen die hebben bijgedragen aan deze uitzonderlijke en zeer indrukwekkende Herdenking ten diepste danken. In alle opzichten door de inzet van velen een waardig einde van een indrukwekkend Herdenkingsjaar. Een jaar waarin bleek dat Hannie Schaft en haar idealen nog springlevend en hoogste actueel zijn. Deze uitzonderlijke Herdenking vormt een sterke basis om door te gaan met ons werk als Stichting: het blijven stilstaan bij wat Hannie en haar medestrijders hebben gedaan en wat zij ook nu nog betekenen voor ons. Als lichtend voorbeeld en eeuwigdurende inspiratiebron. In grote dankbaarheid. leve onze vrijheid.

Nationale Hannie Schaft Stichting

Deze website kwam tot stand met steun van het Prins Bernhard Cultuur Fonds

© 2018, Nationale Hannie Schaft Stichting. Alle rechten voorbehouden.
Sitemap   |   Disclaimer   |   Cookies   |   website: Sbd design